INFO

Mikä Tehy?

Tehy on maan suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö. Tehy kokoaa yhteen niin alan ammattilaiset kuin opiskelijatkin. Vain yhteen kuulumalla on mahdollisuus poistaa työelämän epäkohtia ja ajaa parannuksia alan työntekijöiden asemaan.

Opiskeluaika on hyvää aikaa tutustua eri ammattiliittojen toimintaan ja palveluihin. Vasta valmistuessa ammattiin tehdään valinta omasta ammattiliitosta. Jäseneksi kannattaa ehdottomasti liittyä. Opiskelijajäsenyys on Tehyssä maksuton niin alan ensimmäistä, kuin jatkotutkintoakin opiskelevalta. Jäsenyyden myötä sinulla on alalla vaadittavat oikeusturva- ja vastuuvakuutukset kunnossa jo työelämän harjoittelujen aikana.

Ensimmäistä alan tutkintoa opiskelevat kuuluvat Tehyyn Tehyn Opiskelijayhdistyksen kautta ja alan toista tutkintoa opiskelevat jatkotutkinto-opiskelijat ovat Tehyn varsinaisia jäseniä ja kuuluvat järjestöön oman ammattiosastonsa kautta. Kummin tahansa, niin sinulla on väylä ja mahdollisuus vaikuttaa Tehyn päätöksentekoon. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!

 

Vinkkejä koulutussivuston hyödyntämiseen

Hienoa, että olet löytänyt koulutussivustomme!

Voit hyödyntää koulutussivustoa itsenäiseen opiskeluun, jos kaipaat perustietoja tai kertausta työelämäkysymyksiin. Oppituntien alle on laadittu tehtäviä, joita voit käyttää opiskelun tukena. Lisäksi oppituntien alle on kerätty aiheen kannalta relevantteja oheismateriaaleja ja linkkejä hyödyllisen lisätiedon äärelle.

Oppilaitokset voivat hyödyntää koulutussivustoa työelämäopetuksessaan. Sivuston kautta löytyy paljon hyödyllistä tietoa sekä opiskelijan, työntekijän että esimiehen näkökulmasta. Sivustolta löytyvät omat kokonaisuudet sekä työntekijän että esimiehen näkökulmasta, kannattaa tutustua molempiin.

Opetuskokonaisuuksien alla on teemoittain jaettuja oppitunteja. Oppitunneista löytyvät aiheen perustiedot sekä ohjaus hyödyllisen lisätiedon pariin. Oppitunnit sisältävät lisäksi oppimistehtäviä, joita voi soveltaa joko yksin tai ryhmässä työskentelyyn. Kannustamme yhteisölliseen oppimiseen, joten tehtävistä kannattaa keskustella ryhmissä ja jakaa opiskelijoiden omia kokemuksia oppimisen pohjaksi.

Sivuston tehtäviä voi palauttaa myös opintosuorituksina arvioitavaksi. Arvioitavien oppimistehtävien palautuspaikkana voi toimia sama verkko-oppimisympäristö (esim. Optima, Moodle tai Fronter), joka omassa oppilaitoksessasi muutoinkin on käytössä. Työskentely voi hyvin myös tapahtua muussa sosiaalisen median yhteisöllisessä työvälineessä, kuten Google Drivessa tai Padletissa. Oppilaitos ohjeistaa silloin opiskelijoita palautuskäytännöissä.

Oppimistehtäviä voi hyödyntää harkitsemassaan laajuudessa opetuksessa. Tehtävänannoista voi arvioida tehtävien vaatiman työskentelyajan mahdollisten opintopisteiden laskemista varten.

 

Autathan meitä kehittämään koulutussivustoa

Onko Sinulla jatkokehittämisideoita sivustoa ajatellen? Onko mielessäsi hyödyllisiä linkkivinkkejä? Tai kysymyksiä sivustosta? Sana on vapaa. Kiitämme jo etukäteen kaikesta palautteesta.

 

Yhteydenottolomake

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat