Välj en sida

INFO

Vad är Tehy?

 

Tehy är den största fackorganisationen inom social- och hälsovårdsbranschen i Finland. Tehy samlar ihop både proffs och studerande inom branschen. Endast tillsammans har vi möjlighet att avskaffa missförhållanden i arbetslivet och arbeta för förbättringar i de anställdas ställning.

Studietiden är en bra tid att lära sig mer om de olika fackförbundens verksamhet och tjänster. Det egna fackförbundet väljs först när man utexamineras. Det lönar sig absolut att ansluta sig som medlem. Studerandemedlemskapet i Tehy är avgiftsfritt för både dem som avlägger sin första examen inom branschen och dem som bedriver fortsatta studier. Tack vare medlemskapet har du de nödvändiga rättsskydds- och ansvarsförsäkringarna inom branschen i ordning redan under praktikperioderna.

De som avlägger sin första examen inom branschen är medlemmar i Tehy via Tehys Studerandeförening och de som avlägger sin andra examen, det vill säga bedriver fortsatta studier är ordinarie medlemmar i Tehy och hör till förbundet via sin fackavdelning. Hur som helst så har du en kanal och möjlighet att påverka beslutsfattandet inom Tehy. Välkommen med i vår aktiva verksamhet!

 

Tips på hur du kan använda dig av utbildningswebbplatsen

Vad fint att du har hittat till vår utbildningswebbplats! 

Du kan utnyttja webbplatsen för självständiga studier om du behöver grundläggande information om arbetslivet eller vill upprätthålla dina tidigare kunskaper. Under lektionerna hittar du uppgifter som du kan använda som stöd för studierna. Där finns även relevanta tilläggsmaterial om temat samt länkar till nyttig information.

Läroanstalter kan använda sig av utbildningswebbplatsen i sin undervisning i arbetslivet. Där finns mycket nyttig information för både studerande, anställda och chefer och separata helheter för både anställda och chefer – läs helst igenom bådadera.

Under undervisningshelheterna hittar du lektioner som har indelats i olika teman. Under lektionerna hittar du den grundläggande informationen om respektive tema samt länkar till nyttig tilläggsinformation. Dessutom omfattar lektionerna inlärningsuppgifter för antingen självständigt arbete eller gruppövningar. Vi uppmuntrar till kollaborativ inlärning, så det lönar sig att diskutera uppgifterna i grupp och dela med sig av studerandenas egna erfarenheter som grund för inlärningen.

Uppgifterna kan också lämnas in för bedömning som studieprestationer. Uppgifterna kan lämnas in i samma nätinlärningsmiljö (t.ex. Optima, Moodle eller Fronter) som även i övrigt används vid läroanstalten. Studerandena kan också använda sig av ett annat gruppverktyg i sociala medier såsom Google Drive eller Padlet. Då ger läroanstalten separata instruktioner om hur uppgifterna lämnas in.

Inlärningsuppgifterna kan utnyttjas i önskad omfattning även i undervisningen. I uppgiftsbeskrivningarna kan man bedöma en hur lång tid man ska reservera för respektive uppgift för beräkning av eventuella studiepoäng.

 

 

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat