UKK

UKK eli usein kysyttyjä kysymyksiä

 

 1. Kenelle materiaali on tarkoitettu?
  Kenelle vaan, joka on kiinnostunut  työelämää koskevista asioista. Materiaali on rakennettu sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten  ja ammattikorkeakoulujen tarpeet huomioiden. Kurssilta löytyy räätälöityjä sisältöjä opiskelijoille ja työntekijöille sekä esimiehille, ja sen tavoite on, että alalla työskentelevät ovat tietoisia sote-alalla työskentelyyn liittyvistä erityiskysymyksistä ja omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työntekijöinä.
 2. Onko koko materiaalin läpikäyminen pakollista?
  Ei ole. Materiaalista voi hyödyntää itselleen parhaaksi katsomansa osiot.
 3. Tarvitseeko materiaalin käyttöön kysyä erikseen lupa?
  Ei tarvitse. Materiaali on avoimesti verkosta saatavilla.
 4. Miten oppimistehtävät tehdään?
  Oppitunnit sisältävät oppimistehtäviä, joita voi soveltaa joko yksin tai ryhmässä työskentelyyn. Kannustamme yhteisölliseen oppimiseen, joten tehtävistä kannattaa keskustella ryhmissä ja jakaa opiskelijoiden omia kokemuksia oppimisen pohjaksi.  Oppilaitos päättää itse mitä osioita kurssista haluaa hyödyntää ja ohjeistaa opiskelijoitaan palautuskäytännöissä.
 5. Miten oppimistehtävät arvioidaan?
  Oppilaitos vastaa tehtävien arvioinnista.
 6. Sivulta ei löydy tietoa jostain oleellisesta aihealueesta.
  Laita meille palautetta opiskelijat@tehy.fi -osoitteeseen.
 7. Haluaisin saada syventävää tietoa jostain työelämäkysymyksestä.
  Ota yhteyttä Tehyyn ja pyydä työelämäluentoa. Luennot voidaan järjestää joko Tehyn aluetoimistolla tai koulun tiloissa.  Luentojen sisällöt räätälöidään tarpeen mukaisesti.
 8. Haluaisin saada ruotsinkielisen luennon
  Ota yhteyttä Helsingin, Seinäjoen tai Turun aluetoimistoon. Ruotsinkielinen palvelu on keskitetty näihin aluetoimistoihin.

  Yhteystiedot

  Tehy ry
  Vaihde (09) 5422 7000
  etunimi.sukunimi@tehy.fi

  www.tehy.fi

  Tehy somessa

  Sivuston tuotanto
  Edita Publishing Oy

  Tehyn opiskelijat

  opiskelijat@tehy.fi

  Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
  https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat