Soteosaajaksi.fi

TYÖELÄMÄN TIETOA SOTE-ALAN OSAAJILLE

 
Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen auttaa uutta sosiaali- ja terveysalan työntekijää tarttumaan rohkeasti alan haasteisiin ja toimimaan oman alansa asiantuntijana. Myös esimies tarvitsee työnsä tueksi kattavat työelämätiedon perusteet. Tehy on yhteistyössä oppilaitosten kanssa laatinut tämän työelämää koskevan tietopaketin. Sivustolta löytyy tukea työelämän kysymyksiin niin alan opiskelijan, työntekijän kuin esimiehenkin tarpeisiin.

Soteosaajaksi.fi

TYÖELÄMÄN TIETOA SOTE-ALAN OSAAJILLE

 
Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen auttaa uutta sosiaali- ja terveysalan työntekijää tarttumaan rohkeasti alan haasteisiin ja toimimaan oman alansa asiantuntijana. Myös esimies tarvitsee työnsä tueksi kattavat työelämätiedon perusteet. Tehy on yhteistyössä oppilaitosten kanssa laatinut tämän työelämää koskevan tietopaketin. Sivustolta löytyy tukea työelämän kysymyksiin niin alan opiskelijan, työntekijän kuin esimiehenkin tarpeisiin.

Työntekijälle

Esimiehelle

Tehy somessa

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat