Välj en sida

VF

VF eller vanliga frågor

 

  1. Vem är materialet avsett för? För alla som är intresserade av arbetslivsfrågor. Materialet har gjorts med beaktande av läroanstalternas och yrkeshögskolornas behov inom social- och hälsovårdsbranschen. Kursen omfattar skräddarsydda innehåll för både studerande och anställda samt för chefer, och målet är att de som arbetar inom branschen ska vara medvetna om specialfrågorna kring social- och hälsovårdsbranschen och sina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare.
  2. Måste man gå igenom hela materialet? Nej, det behöver man inte. Du kan välja de avsnitt bland materialet som du anser att bäst lämpar sig för dina behov.
  3. Behöver man ett separat tillstånd för användning av materialet? Nej, det behöver man inte. Materialet finns fritt tillgängligt på nätet.
  4. Hur gör man inlärningsuppgifterna? Lektionerna omfattar inlärningsuppgifter för antingen självständigt arbete eller gruppövningar. Vi uppmuntrar till kollaborativ inlärning, så det lönar sig att diskutera uppgifterna i grupp och dela med sig av studerandenas egna erfarenheter som grund för inlärningen.  Läroanstalten beslutar själv vilka delar av kursen den vill utnyttja och ger sina studerande anvisningar om hur uppgifterna ska lämnas in.
  5. Hur bedöms inlärningsuppgifterna? Läroanstalten ansvarar själv för bedömningen av uppgifterna.
  6. Jag hittar inte svar på en viktig fråga på webbplatsen. Skicka oss respons till opiskelijat@tehy.fi
  7. Jag skulle vilja få fördjupad information om en arbetslivsfråga. Ta kontakt med den närmaste regionbyrån och fråga efter en arbetslivsföreläsning. Föreläsningarna kan ordnas antingen vid Tehys regionbyrå eller i skolans lokaler.  Föreläsningarnas innehåll skräddarsys enligt behov.
  8. Jag skulle vilja få en föreläsning på svenska. Ta kontakt med regionbyrån i Helsingfors, Seinäjoki eller Åbo. Den svenskspråkiga servicen har centraliserats till dessa regionbyråer.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat