Välj en sida

Soteosaajaksi.fi

ARBETSLIVSINFORMATION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSEXPERTER

 
Kännedom om de egna rättigheterna och skyldigheterna hjälper nya social- och hälsovårdsanställda att djärvt ta itu med utmaningar inom branschen och agera som experter inom sina respektive områden. Även chefer behöver omfattande grundkunskaper i arbetslivet som stöd för sitt arbete. Tehy har sammanställt detta informationspaket om arbetslivet i samarbete med läroanstalter. På webbplatsen finns information om arbetslivet för såväl studerande, anställda som chefer.

Soteosaajaksi.fi

ARBETSLIVSINFORMATION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSEXPERTER

 
Kännedom om de egna rättigheterna och skyldigheterna hjälper nya social- och hälsovårdsanställda att djärvt ta itu med utmaningar inom branschen och agera som experter inom sina respektive områden. Även chefer behöver omfattande grundkunskaper i arbetslivet som stöd för sitt arbete. Tehy har sammanställt detta informationspaket om arbetslivet i samarbete med läroanstalter. På webbplatsen finns information om arbetslivet för såväl studerande, anställda som chefer.

För studerande och anställda

För chefer

Tehy i sociala medier

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat