Välj en sida

SLUTPROV

Har du fått ny kunskap?

 

När du har gått igenom skolningsinnehållet på sidorna har du fått kunskap för att kunna svara på dessa frågor. Du kan med testen kontrollera om du klarar av att svara på frågorna.

 

Mer information

Om någon fråga kändes svår, så hittar du svaret på Tehys internetsidor. På dessa sidor hittar du också mycket annan nyttig information om arbetslivet.

Föregående

Följande

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat