Välj en sida

7. SOM MEDLEM I TEHY

Inlärningsuppgifter

 

Efter att du börjat studera inom branschen ska du ansluta dig som medlem i Tehy. Du får värdefulla förmåner (på finska) med detsamma samt ett försäkringsskydd som är nödvändigt inom branschen. Vi har försäkrat våra studerandemedlemmar även med en gratis fritidsolycksfallsförsäkring.

Tehy är ett fackförbund för den yrkesutbildade personalen inom social- och hälsovårdsbranschen. Du kan vara vår medlem vare sig du studerar eller har avlagt en examen på andra stadiet, vid en yrkeshögskola eller på högre högskolenivå. De som avlägger sin första examen inom branschen ansluter sig som studerandemedlemmar till Tehy studerandeförening (på finska) och de som avlägger en andra examen ansluter sig som ordinarie medlemmar till den lokala fackavdelningen och uppger att de är frånvarande från arbetet på grund av studier. Medlemskapet i Tehy är avgiftsfritt för både grundexamensstuderande och studerande som bedriver fortsatta studier.

 

  1. Läs om Tehys studerandeförening (på finska). Studerandeföreningen gör ungdomars röst hörd i förbundets beslutsfattande. Vad skulle du vilja ändra i Tehy?
  1. Gå in på den närmaste fackavdelningens webbplats via sidan för fackavdelningar (på finska). Hur skiljer sig Tehys fackavdelning från Tehy?
  1. Läs om medlemskap i Tehy och fundera i grupp över vilka fördelar fackförbundet erbjuder er med tanke på era karriärer.
  1. Se den bifogade videon (på finska) om hur studerande kan ansluta sig till Tehy och varför det är bra att ansluta sig till fackförbundet redan under studietiden. Tehys tutorer berättar varför. Har Tehy besökt din läroanstalt?

Föregående

Följande

ALLA LEKTIONER

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

Inlärningsuppgifter   Det finländska arbetslivet bygger på lagar, arbets- och tjänstekollektivavtal och arbetsavtal som gäller enskilda anställningar. Lagar som reglerar arbetslivet är bland annat arbetstidslagen, arbetsavtalslagen, lagen om skydd i arbete och...

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

Inlärningsuppgifter   I Finland är social- och hälsoyrkena noggrant reglerade och binds av lagar och olika föreskrifter. I detta avsnitt behandlar vi lagen och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och bekantar oss med juridiken kring...

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt tar vi en närmare titt på arbetsavtalet och vad som avtalas i det. Arbetsavtalet är det viktigaste dokumentet i ditt anställningsförhållande. Glöm inte att alltid kräva det i skriftlig form. Det är lättare att återvända till...

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt lär du dig mer om bestämmelserna om semestrar och sjukfrånvaro. Om intjänande och beviljande av semester samt semesterlönen föreskrivs i semesterlagen. Semesterlagen ändrades år 2019. Man har kunnat avtala om fastställandet...

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

Inlärningsuppgifter   Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar om de blir arbetslösa. Du har väl anslutit dig till hälsovårdens arbetslöshetskassa redan under studietiden? Du kan ansluta dig till kassan om du gör vilket som...

6. ARBETSTAGARENS LÖN

6. ARBETSTAGARENS LÖN

Inlärningsuppgifter   Kollektivavtalen garanterar en miniminivå för arbetstagarnas förmåner och löner inom branschen. I arbetsavtal kan man avtala bättre om bland annat lönesättning och andra förmåner jämfört med lagen och kollektivavtalet.   Läs avsnittet...

SLUTPROV

SLUTPROV

Har du fått ny kunskap?   När du har gått igenom skolningsinnehållet på sidorna har du fått kunskap för att kunna svara på dessa frågor. Du kan med testen kontrollera om du klarar av att svara på frågorna.  Mer information Om någon fråga kändes svår, så...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat