1. TYÖMARKKINATIEDON PERUSTEET

Oppimistehtävät

 

Suomalainen työelämä perustuu lakeihin, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja yksittäisiä työsuhteita koskeviin työsopimuksiin. Työelämää sääteleviä lakeja ovat mm. työaikalaki, työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja vuosilomalaki. Työelämää säätelevään lainsäädäntöön voit perehtyä Valtion säädöstietopankissa Finlex.fi.

Työ- ja virkaehtosopimusten perusteista päätetään työnantajajärjestöjen ja palkansaajajärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Suomessa työnantajajärjestöinä toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Kuntatyönantajat KT. Palkansaajat kuuluvat ammattialakohtaisiin ammattiliittoihin, jotka ovat järjestäytyneet palkansaajakeskusjärjestöiksi SAK, STTK ja AKAVA.

 

 

Valtion, työnantajien ja palkansaajien välisissä neuvotteluissa sovitaan sosiaalipoliittisista toimista ja työelämän kehittämiskysymyksistä. Tällaisia aiheita voivat olla mm. verotus-, toimeentuloturva- ja työttömyysturvakysymykset.

  1. Tutustu myös SAK:n, AKAVA:n, STTK:n, KT:n ja EK:n nettisivuihin. Mikä on ydinviesti järjestön sivulla kävijälle? Kirjaa ylös jokaisesta järjestöstä ainakin kahdella lauseella ydinviesti. Löytyykö sivuilta tietoa ja toimintaa opiskelijoille?
  2. Suomessa yleissitovien työehtosopimusten piirissä työskentelee noin 90% työntekijöistä. Mitkä työehtosopimukset sosiaali- ja terveysalalla ovat yleissitovia? Tutustu työehtosopimuksiin Tehyn kotisivuilla. Jos olet ollut työssä, niin tiedätkö mitä työehtosopimusta työpaikalla on noudatettu?
  3. Liikuntapalvelualalla kuntosaleilla ei ole voimassa yleissitovaa työehtosopimusta. Pohtikaa yhdessä millainen työelämä voisi olla, jos sosiaali- ja terveysalalla ei olisi työehtosopimuksia.
  4. Tutustu Tehyn sivuilla paikalliseen sopimiseen. Keksitkö käytännön esimerkkejä, joissa voisi sopia asioista paikallisesti työpaikalla?
  5. Jos teette tehtäviä ryhmässä, niin voitte tehdä neuvotteluharjoituksen. Osa osallistujista edustaa työnantajapuolen keskusjärjestöä ja osa työntekijäpuolen keskusjärjestöä. Keksikää muutama neuvoteltavaa aihetta ja käykää näistä neuvotteluja, perustelkaa omat näkemyksenne. Aiheiden ideoinnissa voi hyödyntää mediassa esillä olleita neuvotteluaiheita. Harjoituksessa oppii samalla hyödyllisiä neuvottelutaitoja. Voitte soveltaa harjoitusta myös työsopimus- tai palkkaneuvotteluna.
  6. Suomen työmarkkinoilla toimii nykyisin paljon maahanmuuttajia. Erilaisilla mailla on erilaisia työkulttuureja. Mitä voimme oppia eri kulttuureista tulevilta kollegoilta? Miten ammattiliitot voisivat tukea paremmin maahanmuuttajia työelämään sijoittumisessa? STTK on tehnyt aiheesta videoita, joista saat taustamateriaalia pohdintoihisi. Tehyn sivuilta löytyy informaatiota myös englanniksi.
  7. Mitä näkyy tulevaisuudessa? Onko vakituisia työpaikkoja enää olemassa? Miten työehdoista sovitaan? Kuka sopii vai neuvotteletko itse? Pitäisikö asioista sopia työehtosopimuksia vapaammin? Onko lakiperustaiset työehdot riittävät? Onko ammattiliittoja olemassa? Voitte pohtia kysymyksiä ryhmässä tai pareittain.

 

Lisää aiheesta

 

ELY-keskukset mm. edistävät työmarkkinoiden toimivuutta, kehittävät ja koordinoivat työvoimapalveluja sekä edistävät työllisyyttä.

Lisätty: Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Tiesitkö, että ammattiliitot tekevät myös solidaarisuustyötä kehittyvissä maissa? Käy tutustumassa Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASK:n sivuihin.

Edellinen oppitunti

Seuraava oppitunti

KURSSIN KAIKKI OPPITUNNIT

2. VASTUULLISESSA AMMATISSA

2. VASTUULLISESSA AMMATISSA

Oppimistehtävät   Sosiaali- ja terveysalan ammatit ovat Suomessa tarkoin säädeltyjä ammatteja, joita sitovat lait ja erilaiset määräykset. Tässä osiossa käsitellään lakia ja asetusta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, perehdytään kirjaamisen...

3. TYÖSOPIMUS JA URASUUNNITTELU

3. TYÖSOPIMUS JA URASUUNNITTELU

Oppimistehtävät   Tässä osiossa tutustutaan tarkemmin työsopimukseen ja siinä sovittaviin asioihin. Työsopimus on tärkein dokumentti työsuhteessasi. Muistathan vaatia sen aina kirjallisena. Kirjalliseen työsopimukseen on helpompaa palata myöhemmin, jos haluat...

4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA

4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA

Oppimistehtävät   Tässä osiossa pääset tutustumaan vuosiloma- ja sairauspoissaolosäännöksiin. Vuosiloman kertymisestä, antamisesta ja vuosilomapalkasta säädetään vuosilomalaissa. Vuosilomalakiin tuli muutoksia v. 2019. Työehtosopimuksissa loman määräytymisestä on...

5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

Oppimistehtävät   Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista päivärahaa, jos jäsen sattuu jäämään työttömäksi. Olethan liittynyt terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan jo opiskeluaikana? Voit liittyä kassan jäseneksi, jos teet mitä tahansa palkkatyötä...

6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS

6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS

Oppimistehtävät   Työehtosopimukset takaavat työntekijän etujen ja palkan vähimmäistason omalla alallasi. Työsopimuksessa voi sopia lakia ja työehtosopimusta paremmin mm. palkkauksesta ja muista työsuhteen eduista. 1. Tutustu oman alasi työehtosopimuksen...

7. JÄSENENÄ TEHYSSÄ

7. JÄSENENÄ TEHYSSÄ

Oppimistehtävät   Aloitettuasi opinnot alalla liity jäseneksi Tehyyn. Saat välittömästi rahanarvoisia etuja ja alalla vaadittavan vakuutusturvan. Opiskelijat olemme vakuuttaneet myös ilmaisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Tehy on koulutetun sote-alan...

LOPPUTESTI

LOPPUTESTI

Oletko oppinut uutta? Kun olet käynyt läpi koulutussivuston sisällöt, niin olet saattanut oppia vastaukset myös oheisiin kysymyksiin. Kokeile testistä, ovatko vastaukset hallussa.Lisää aiheesta   Jos jokin kysymys tuntui vaikealta, niin Tehyn...

Kysy, kommentoi, anna palautetta.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat