Välj en sida

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

Inlärningsuppgifter

 

Det finländska arbetslivet bygger på lagar, arbets- och tjänstekollektivavtal och arbetsavtal som gäller enskilda anställningar. Lagar som reglerar arbetslivet är bland annat arbetstidslagen, arbetsavtalslagen, lagen om skydd i arbete och semesterlagen. Läs mer om arbetslivslagstiftningen på webbplatsen för Statens författningsdatabank Finlex.fi.

Beslut om grunderna för arbets- och tjänstekollektivavtalen fattas vid förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationer och löntagarorganisationer. I Finland är arbetsgivarorganisationerna Finlands Näringsliv EK och KT Kommunarbetsgivarna. Löntagarna hör till branschspecifika fackförbund, som har organiserat sig i löntagarcentralorganisationerna SAK, STTK och AKAVA.

I förhandlingar mellan staten, arbetsgivarna och löntagarna avtalas om socialpolitiska åtgärder och utvecklingsfrågor inom arbetslivet. Dessa frågor kan handla om bland annat beskattning, utkomstskydd och arbetslöshetsskydd.

  1.  Besök även SAK:s, AKAVA:s, STTK:s, KT:s och EK:s webbplatser. Vad är organisationens kärnbudskap till besökarna på webbplatsen? Skriv ned varje organisations kärnbudskap med minst två meningar. Finns det information och aktiviteter för studerande på webbplatsen?
  2. I Finland omfattar de allmänt bindande kollektivavtalen cirka 90 procent av de anställda. Vilka kollektivavtal inom social- och hälsobranschen är allmänt bindande? Ta del av kollektivavtalen på Tehys webbplats. Om du redan har varit i arbetslivet, vet du vilket kollektivavtal man iakttog på arbetsplatsen?
  3. Det finns inget allmänt bindande kollektivavtal för gym inom idrottstjänstebranschen. Läs vad detta i praktiken innebär för de anställda i en artikel som har publicerats i Helsingin Sanomat (på finska). Fundera tillsammans över hurdant arbetslivet skulle kunna vara om det inte fanns kollektivavtal inom social- och hälsobranschen.
  4. Läs om lokala avtal på Tehys webbplats. Kommer du på några praktiska exempel, där man kunde ingå lokala avtal om saker på arbetsplatser?
  5. Om ni arbetar i grupp kan ni göra en förhandlingsövning. En del av deltagarna representerar centralorganisationen på arbetsgivarsidan och en del arbetstagarnas centralorganisation. Hitta på ett par lämpliga förhandlingsteman och förhandla om dem. Glöm inte att motivera era åsikter. Här kan ni använda er till exempel av förhandlingsteman som fått synlighet i media. Övningen ger även nyttiga förhandlingsfärdigheter. Ni kan även genomföra övningen som en arbetsavtals- eller löneförhandling.
  6. På den finländska arbetsmarknaden finns i dag även många invandrare. Arbetskulturerna är olika i olika länder. Vad kan vi lära oss av kollegor från andra kulturer? Hur kunde fackförbunden bättre stödja invandrare med integrationen i arbetslivet? STTK har gjort videor (endast på finska) om ämnet som kan tjäna som bakgrundsmaterial för dina resonemang. På Tehys webbplats finns information även på engelska.
  7. Hur ser framtiden ut? Finns det längre några ordinarie arbetsplatser? Hur avtalar man om arbetsvillkoren? Vem avtalar eller förhandlar du själv? Borde man avtala friare än i kollektivavtalen om olika frågor? Räcker det med lagstadgade arbetsvillkor? Finns det fackförbund? Ni kan fundera på frågorna i grupp eller parvis.

 

Länkar:

NTM-centralerna främjar bland annat arbetsmarknadens funktion, utvecklar och samordnar arbetskraftstjänster samt främjar sysselsättning.

Visste du att fackförbunden även gör solidaritetsarbete i utvecklingsländer? Gå in på webbplatsen för Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral för mer information (på finska).

 

 

Endast på finska

Mer information

 

NTM-centralerna främjar bland annat arbetsmarknadens funktionalitet, utvecklar och samordnar arbetskraftstjänster samt främjar sysselsättning.

Visste du att fackförbunden också gör solidaritetsarbete i utvecklingsländer? Gå in på webbplatsen för Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral för mer information (endast på finska).

Föregående

ALLA LEKTIONER

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

Inlärningsuppgifter   I Finland är social- och hälsoyrkena noggrant reglerade och binds av lagar och olika föreskrifter. I detta avsnitt behandlar vi lagen och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och bekantar oss med juridiken kring...

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt tar vi en närmare titt på arbetsavtalet och vad som avtalas i det. Arbetsavtalet är det viktigaste dokumentet i ditt anställningsförhållande. Glöm inte att alltid kräva det i skriftlig form. Det är lättare att återvända till...

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt lär du dig mer om bestämmelserna om semestrar och sjukfrånvaro. Om intjänande och beviljande av semester samt semesterlönen föreskrivs i semesterlagen. Semesterlagen ändrades år 2019. Man har kunnat avtala om fastställandet...

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

Inlärningsuppgifter   Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar om de blir arbetslösa. Du har väl anslutit dig till hälsovårdens arbetslöshetskassa redan under studietiden? Du kan ansluta dig till kassan om du gör vilket som...

6. ARBETSTAGARENS LÖN

6. ARBETSTAGARENS LÖN

Inlärningsuppgifter   Kollektivavtalen garanterar en miniminivå för arbetstagarnas förmåner och löner inom branschen. I arbetsavtal kan man avtala bättre om bland annat lönesättning och andra förmåner jämfört med lagen och kollektivavtalet.   Läs avsnittet...

7. SOM MEDLEM I TEHY

7. SOM MEDLEM I TEHY

Inlärningsuppgifter   Efter att du börjat studera inom branschen ska du ansluta dig som medlem i Tehy. Du får värdefulla förmåner (på finska) med detsamma samt ett försäkringsskydd som är nödvändigt inom branschen. Vi har försäkrat våra studerandemedlemmar även...

SLUTPROV

SLUTPROV

Har du fått ny kunskap?   När du har gått igenom skolningsinnehållet på sidorna har du fått kunskap för att kunna svara på dessa frågor. Du kan med testen kontrollera om du klarar av att svara på frågorna.  Mer information Om någon fråga kändes svår, så...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat