2. VASTUULLISESSA AMMATISSA

Oppimistehtävät

 

Sosiaali- ja terveysalan ammatit ovat Suomessa tarkoin säädeltyjä ammatteja, joita sitovat lait ja erilaiset määräykset. Tässä osiossa käsitellään lakia ja asetusta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, perehdytään kirjaamisen juridiikkaan, vahingonkorvausvastuuseen sekä tehtäväsiirtoihin.

1. Tutustu FINLEX valtion säädöstietopankkiin (www.finlex.fi) ja etsi sivuilta laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 tai laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 26.6.2015/817. Mitä laissa sanotaan täydennyskoulutuksesta?

2. Miten ammattihenkilöiden toimintaa valvotaan ja miten toimitaan vahinkotapauksissa? Taustatietoa asiaan löydät sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran sivuilta.

3. Mitä tarkoittaa omavalvonta? Tutustu ammattialasi mukaan joko sosiaali- tai terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmaan. Miksi omavalvonta on tärkeää?

4. Tutustu Tehyn oppaaseen Työnjakomallit – Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Millaisia vaikutuksia työnjakomallilla voi olla palkkaukseen KVTES:n mukaan?

5. Ammattijärjestön jäsenyydellä vakuutat itsesi työelämässä. Tarkista vakuutusturvan sisältö Tehyn sivuilta. Mitä hyötyä sinulle on vakuutuksista työelämässä?

6. Tiesitkö, että työelämässä tarvitaan erilaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia? Tutustu työelämävalmiuksista kertovaan artikkeliin ja pohdi kavereiden kanssa millaisia valmiuksia hoitotyön työpaikoilla on hyvä olla?

7. Pohdi miten hallitset työelämätaidot. Mitä hallitset jo hyvin ja missä on vielä kehitettävää? Voit käyttää pohdinnan tukena STTK:n Työelämään -sivustoa.

8. Potilaan paras mahdollinen hoito edellyttää hyvää yhdessä toimimista ja yhteistyötä asiakkaan hyväksi. Millainen sinun mielestä on hyvä työkaveri ja millaista on hyvä kollegiaalisuus? Miten yhteistyötä alalla voitaisiin parantaa sekä oman ammattiryhmän sisällä, että muiden ammattiryhmien välillä? Pohdi miten voit omalta osaltasi edistää kollegiaalisuutta työpaikalla?

9. Millaista on hyvä perehdytys? Mitä itse toivot perehdytykseltä, kun aloitat uudessa työssä?

10. Mitä asioita pitää  ottaa huomioon sijaistaessaan laillistettua tai nimekesuojattua ammattihenkilöä?

11. Millä perusteella työantaja voi edellyttää huumetestausta työhön tullessa ja työsuhteen aikana? Ks. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (pykälät 7 & 8)

Edellinen oppitunti

KURSSIN KAIKKI OPPITUNNIT

1. TYÖMARKKINATIEDON PERUSTEET

1. TYÖMARKKINATIEDON PERUSTEET

Oppimistehtävät   Suomalainen työelämä perustuu lakeihin, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja yksittäisiä työsuhteita koskeviin työsopimuksiin. Työelämää sääteleviä lakeja ovat mm. työaikalaki, työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja vuosilomalaki. Työelämää...

3. TYÖSOPIMUS JA URASUUNNITTELU

3. TYÖSOPIMUS JA URASUUNNITTELU

Oppimistehtävät   Tässä osiossa tutustutaan tarkemmin työsopimukseen ja siinä sovittaviin asioihin. Työsopimus on tärkein dokumentti työsuhteessasi. Muistathan vaatia sen aina kirjallisena. Kirjalliseen työsopimukseen on helpompaa palata myöhemmin, jos haluat...

4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA

4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA

Oppimistehtävät   Tässä osiossa pääset tutustumaan vuosiloma- ja sairauspoissaolosäännöksiin. Vuosiloman kertymisestä, antamisesta ja vuosilomapalkasta säädetään vuosilomalaissa. Vuosilomalakiin tuli muutoksia v. 2019. Työehtosopimuksissa loman määräytymisestä on...

5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

Oppimistehtävät   Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista päivärahaa, jos jäsen sattuu jäämään työttömäksi. Olethan liittynyt terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan jo opiskeluaikana? Voit liittyä kassan jäseneksi, jos teet mitä tahansa palkkatyötä...

6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS

6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS

Oppimistehtävät   Työehtosopimukset takaavat työntekijän etujen ja palkan vähimmäistason omalla alallasi. Työsopimuksessa voi sopia lakia ja työehtosopimusta paremmin mm. palkkauksesta ja muista työsuhteen eduista. 1. Tutustu oman alasi työehtosopimuksen...

7. JÄSENENÄ TEHYSSÄ

7. JÄSENENÄ TEHYSSÄ

Oppimistehtävät   Aloitettuasi opinnot alalla liity jäseneksi Tehyyn. Saat välittömästi rahanarvoisia etuja ja alalla vaadittavan vakuutusturvan. Opiskelijat olemme vakuuttaneet myös ilmaisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Tehy on koulutetun sote-alan...

LOPPUTESTI

LOPPUTESTI

Oletko oppinut uutta? Kun olet käynyt läpi koulutussivuston sisällöt, niin olet saattanut oppia vastaukset myös oheisiin kysymyksiin. Kokeile testistä, ovatko vastaukset hallussa.Lisää aiheesta   Jos jokin kysymys tuntui vaikealta, niin Tehyn...

Kysy, kommentoi, anna palautetta.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat