Välj en sida

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

Inlärningsuppgifter

 

I Finland är social- och hälsoyrkena noggrant reglerade och binds av lagar och olika föreskrifter. I detta avsnitt behandlar vi lagen och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och bekantar oss med juridiken kring registreringar, skadeståndsansvar och uppgiftsöverföringar.

 

 1. Gå till Statens författningsdatabank FINLEX (www.finlex.fi/sv) och sök lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559 eller lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 26.6.2015/817. Vad säger lagen om fortbildning?
 2. Hur organiseras tillsynen över de yrkesutbildade personernas verksamhet och hur går man tillväga i skadefall? Bakgrundsinformation finns på webbplatsen för tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira.
 3. Vad betyder egenkontroll? Bekanta dig med antingen social-eller hälsovårdensplan för egenkontroll, enligt din bransch. Varför är det viktigt med egenkontroll?
 4. Läs igenom Tehys guide Arbetsfördelningsmodeller – Ska arbetsbeskrivningen utvidgas eller ska uppgifter flyttas (endast på finska). Hur kan arbetsfördelningsmodellen påverka lönesättningen enligt AKTA?
 5. Genom att vara medlem i en fackorganisation försäkrar du dig själv i arbetslivet. Läs vad försäkringsskyddet innehåller på Tehys webbplats (på finska). Vad har du för nytta av försäkringarna i arbetslivet?
 6. Visste du att det krävs olika slags kunskaper, kompetenser och färdigheter i arbetslivet? Läs den här artikeln om arbetslivsfärdigheter (på finska) och fundera tillsammans med dina kompisar över hurdana färdigheter det kan vara bra att ha på arbetsplatser inom vården.
 7. Fundera över vilka arbetslivsfärdigheter du har. Vad är du redan bra på och vad kan du ännu utveckla? Som stöd för ditt resonemang kan du använda STTK:s webbplats Työelämään (på finska).
 8. Den bästa möjliga vården av patienten förutsätter ett fungerande samarbete för klientens bästa. Hur skulle du beskriva en god arbetskamrat och vad innebär bra kollegialitet? Hur kan man förbättra samarbetet både inom den egna yrkesgruppen och mellan olika yrkesgrupper inom branschen? Fundera över hur du för egen del kan främja kollegialitet på arbetsplatsen.
 9. Hurdan är en bra inskolning? Vad vill du själv få ut av inskolningen när du börjar ett nytt arbete?
 10. Vad ska man beakta om man vikarierar (på finska) för en legitimerad yrkesutbildad person eller en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning?
 11. På vilka grunder kan arbetsgivaren kräva ett drogtest när en person anställs eller medan anställningsförhållandet pågår? Se Lagen om integritetsskydd i arbetslivet(paragraf 7 och 8)

 

 

Endast på finska 

Mer information

 

NTM-centralerna främjar bland annat arbetsmarknadens funktionalitet, utvecklar och samordnar arbetskraftstjänster samt främjar sysselsättning.

Visste du att fackförbunden också gör solidaritetsarbete i utvecklingsländer? Gå in på webbplatsen för Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral för mer information (endast på finska).

ALLA LEKTIONER

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

Inlärningsuppgifter   Det finländska arbetslivet bygger på lagar, arbets- och tjänstekollektivavtal och arbetsavtal som gäller enskilda anställningar. Lagar som reglerar arbetslivet är bland annat arbetstidslagen, arbetsavtalslagen, lagen om skydd i arbete och...

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt tar vi en närmare titt på arbetsavtalet och vad som avtalas i det. Arbetsavtalet är det viktigaste dokumentet i ditt anställningsförhållande. Glöm inte att alltid kräva det i skriftlig form. Det är lättare att återvända till...

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt lär du dig mer om bestämmelserna om semestrar och sjukfrånvaro. Om intjänande och beviljande av semester samt semesterlönen föreskrivs i semesterlagen. Semesterlagen ändrades år 2019. Man har kunnat avtala om fastställandet...

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

Inlärningsuppgifter   Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar om de blir arbetslösa. Du har väl anslutit dig till hälsovårdens arbetslöshetskassa redan under studietiden? Du kan ansluta dig till kassan om du gör vilket som...

6. ARBETSTAGARENS LÖN

6. ARBETSTAGARENS LÖN

Inlärningsuppgifter   Kollektivavtalen garanterar en miniminivå för arbetstagarnas förmåner och löner inom branschen. I arbetsavtal kan man avtala bättre om bland annat lönesättning och andra förmåner jämfört med lagen och kollektivavtalet.   Läs avsnittet...

7. SOM MEDLEM I TEHY

7. SOM MEDLEM I TEHY

Inlärningsuppgifter   Efter att du börjat studera inom branschen ska du ansluta dig som medlem i Tehy. Du får värdefulla förmåner (på finska) med detsamma samt ett försäkringsskydd som är nödvändigt inom branschen. Vi har försäkrat våra studerandemedlemmar även...

SLUTPROV

SLUTPROV

Har du fått ny kunskap?   När du har gått igenom skolningsinnehållet på sidorna har du fått kunskap för att kunna svara på dessa frågor. Du kan med testen kontrollera om du klarar av att svara på frågorna.  Mer information Om någon fråga kändes svår, så...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat