1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN   Orientaatio   Tervetuloa verkkokurssille. Tämä verkkokurssi tarjoaa sinulle kattavan tietopaketin sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön ja johtamisen tueksi. Kysymykset ohjaavat sinut tietolähteiden äärelle ottamaan...
2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ Suomalainen työelämä perustuu lainsäädäntöön, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja työsopimuksiin. Suomalainen sosiaali- ja tulopolitiikka perustuu kolmikantaiseen järjestelmään, jossa työmarkkinakeskusjärjestöt ja valtiovaltaa edustava maan...
3. PALKKAUS

3. PALKKAUS

3. PALKKAUS Esimiehen tehtävä on huolehtia henkilökunnan asianmukaisesta palkkauksesta. Palkka motivoi ja ohjaa työntekijöitä saavuttamaan työssä asetetut tavoitteet. Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason. Esimiehen on oltava tietoinen...
1. TYÖMARKKINATIEDON PERUSTEET

1. TYÖMARKKINATIEDON PERUSTEET

1. TYÖMARKKINATIEDON PERUSTEET Oppimistehtävät   Suomalainen työelämä perustuu lakeihin, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja yksittäisiä työsuhteita koskeviin työsopimuksiin. Työelämää sääteleviä lakeja ovat mm. työaikalaki, työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja...
2. VASTUULLISESSA AMMATISSA

2. VASTUULLISESSA AMMATISSA

2. VASTUULLISESSA AMMATISSA Oppimistehtävät   Sosiaali- ja terveysalan ammatit ovat Suomessa tarkoin säädeltyjä ammatteja, joita sitovat lait ja erilaiset määräykset. Tässä osiossa käsitellään lakia ja asetusta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon...