1. TYÖMARKKINATIEDON PERUSTEET

1. TYÖMARKKINATIEDON PERUSTEET

1. TYÖMARKKINATIEDON PERUSTEET Oppimistehtävät   Suomalainen työelämä perustuu lakeihin, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja yksittäisiä työsuhteita koskeviin työsopimuksiin. Työelämää sääteleviä lakeja ovat mm. työaikalaki, työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja...
2. VASTUULLISESSA AMMATISSA

2. VASTUULLISESSA AMMATISSA

2. VASTUULLISESSA AMMATISSA Oppimistehtävät   Sosiaali- ja terveysalan ammatit ovat Suomessa tarkoin säädeltyjä ammatteja, joita sitovat lait ja erilaiset määräykset. Tässä osiossa käsitellään lakia ja asetusta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon...
3. TYÖSOPIMUS JA URASUUNNITTELU

3. TYÖSOPIMUS JA URASUUNNITTELU

3. TYÖSOPIMUS JA URASUUNNITTELU Oppimistehtävät   Tässä osiossa tutustutaan tarkemmin työsopimukseen ja siinä sovittaviin asioihin. Työsopimus on tärkein dokumentti työsuhteessasi. Muistathan vaatia sen aina kirjallisena. Kirjalliseen työsopimukseen on helpompaa...
4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA

4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA

4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA Oppimistehtävät   Tässä osiossa pääset tutustumaan vuosiloma- ja sairauspoissaolosäännöksiin. Vuosiloman kertymisestä, antamisesta ja vuosilomapalkasta säädetään vuosilomalaissa. Vuosilomalakiin tuli muutoksia v....
5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA Oppimistehtävät   Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista päivärahaa, jos jäsen sattuu jäämään työttömäksi. Olethan liittynyt terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan jo opiskeluaikana? Voit liittyä kassan...
6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS

6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS

6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS Oppimistehtävät   Työehtosopimukset takaavat työntekijän etujen ja palkan vähimmäistason omalla alallasi. Työsopimuksessa voi sopia lakia ja työehtosopimusta paremmin mm. palkkauksesta ja muista työsuhteen eduista. 1. Tutustu oman alasi...