4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA

4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA

4. VUOSILOMA JA SAIRAUSLOMA Oppimistehtävät   Tässä osiossa pääset tutustumaan vuosiloma- ja sairauspoissaolosäännöksiin. Vuosiloman kertymisestä, antamisesta ja vuosilomapalkasta säädetään vuosilomalaissa. Vuosilomalakiin tuli muutoksia v....
8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8. ESIMIESTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tutustu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. Se sisältää paljon erilaisia velvoitteita kaikille terveydenhuoltoalan...
5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA Oppimistehtävät   Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista päivärahaa, jos jäsen sattuu jäämään työttömäksi. Olethan liittynyt terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan jo opiskeluaikana? Voit liittyä kassan...
9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Työsuhde voi päättyä monesta eri syystä. Tehy on koonnut sivulleen kattavan tietopaketin erilaisista työsuhteen päättymiseen liittyvistä teemoista.   Oppimistehtävät Mitkä ovat työnantajan työeläkkeeseen liittyvät velvollisuudet? Miten...
6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS

6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS

6. TYÖNTEKIJÄN PALKKAUS Oppimistehtävät   Työehtosopimukset takaavat työntekijän etujen ja palkan vähimmäistason omalla alallasi. Työsopimuksessa voi sopia lakia ja työehtosopimusta paremmin mm. palkkauksesta ja muista työsuhteen eduista. 1. Tutustu oman alasi...