Välj en sida

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

Inlärningsuppgifter

 

I detta avsnitt tar vi en närmare titt på arbetsavtalet och vad som avtalas i det. Arbetsavtalet är det viktigaste dokumentet i ditt anställningsförhållande. Glöm inte att alltid kräva det i skriftlig form. Det är lättare att återvända till ett skriftligt arbetsavtal om du senare vill kontrollera vilka villkor som gäller för anställningsförhållandet. Även om man alltid borde ingå arbetsavtalet i skriftlig form är även ett muntligt avtal bindande för båda avtalsparterna.

  1. Leta efter en platsannons inom branschen. Kontrollera hurdana saker som lyfts fram i den: Vilka saker skulle du betona i din arbetsansökan, om du skulle ansöka om det här arbetet? Om du vill kan du även använda den här uppgiften som en övning i att skriva en arbetsansökan.
  2. Som bilaga till arbetsansökan begärs ofta en meritförteckning (CV). Har du redan skrivit ett eget CV? Du kan få tips om hur du skriver ditt CV i den här artikeln i tidningen Tehy (på finska).
  3. Gör en arbetsintervjuövning parvis eller i grupp. Byt roller.
  4.  Sök en arbetsavtalsmodell bland bilagorna till ett kollektivavtal. Studera modellen och fundera över vad man avtalar om. Vad ska man åtminstone avtala om i ett arbetsavtal? Hjälp med uppgiften får du även i den bifogade videon.
  5. Hur skiljer sig ett arbetsavtal från ett kollektivavtal?

Det är bra att tänka på den framtida karriären och arbetssökningen redan under studietiden. Den yrkesmässiga utvecklingen, inlärningen och studierna upphör inte när man utexamineras, utan fortsätter genom hela karriären.

  1. Du är på väg att utexamineras. Bedöm din aktuella kompetens och fundera över i hurdana uppgifter du vill arbeta efter att du har utexaminerats. Fundera över vad som är viktigt för dig i arbetet och vilka dina styrkor är?
  2.  Var planerar du att vara om fem år när det gäller din karriärutveckling och vad ska du göra för att uppnå ditt mål?
  3. Känner du redan till EURES, den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet? Gör ett CV (meritförteckning) i tjänsten på önskat språk.
  4. Tehy ansvarar för den ekonomiska intressebevakningen i arbetslivet. I anslutning till Tehy verkar ett antal fackliga organisationer och sektioner. Läs mer om organisationen eller sektionen enligt din yrkesgrupp och fundera över hur den kan hjälpa dig med din karriärutveckling.

I videon (endast på finska) nämns att prövotiden kan vara högst fyra månader. I början av 2017 trädde dock en ändring i arbetsavtalslagen i kraft, på grund av vilken man i arbetsavtalet från och med den 1.1.2017 kan avtala om en prövotid på högst sex månader.

Mer information

Har du blivit kallad till en anställningsintervju? Grattis! Här hittar du tips inför intervjun (endast på finska).

Sommarjobbare hittar råd i tjänsten Sommarjobbinfo!

Är du intresserad av företagande? Titta på en video om företagarens sociala skyddsnät (endast på finska).

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sotepalveluihin. (endast på finska)

ALLA LEKTIONER

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

Inlärningsuppgifter   Det finländska arbetslivet bygger på lagar, arbets- och tjänstekollektivavtal och arbetsavtal som gäller enskilda anställningar. Lagar som reglerar arbetslivet är bland annat arbetstidslagen, arbetsavtalslagen, lagen om skydd i arbete och...

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

Inlärningsuppgifter   I Finland är social- och hälsoyrkena noggrant reglerade och binds av lagar och olika föreskrifter. I detta avsnitt behandlar vi lagen och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och bekantar oss med juridiken kring...

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt lär du dig mer om bestämmelserna om semestrar och sjukfrånvaro. Om intjänande och beviljande av semester samt semesterlönen föreskrivs i semesterlagen. Semesterlagen ändrades år 2019. Man har kunnat avtala om fastställandet...

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

Inlärningsuppgifter   Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar om de blir arbetslösa. Du har väl anslutit dig till hälsovårdens arbetslöshetskassa redan under studietiden? Du kan ansluta dig till kassan om du gör vilket som...

6. ARBETSTAGARENS LÖN

6. ARBETSTAGARENS LÖN

Inlärningsuppgifter   Kollektivavtalen garanterar en miniminivå för arbetstagarnas förmåner och löner inom branschen. I arbetsavtal kan man avtala bättre om bland annat lönesättning och andra förmåner jämfört med lagen och kollektivavtalet.   Läs avsnittet...

7. SOM MEDLEM I TEHY

7. SOM MEDLEM I TEHY

Inlärningsuppgifter   Efter att du börjat studera inom branschen ska du ansluta dig som medlem i Tehy. Du får värdefulla förmåner (på finska) med detsamma samt ett försäkringsskydd som är nödvändigt inom branschen. Vi har försäkrat våra studerandemedlemmar även...

SLUTPROV

SLUTPROV

Har du fått ny kunskap?   När du har gått igenom skolningsinnehållet på sidorna har du fått kunskap för att kunna svara på dessa frågor. Du kan med testen kontrollera om du klarar av att svara på frågorna.  Mer information Om någon fråga kändes svår, så...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat