Välj en sida

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

Inlärningsuppgifter

 

I detta avsnitt lär du dig mer om bestämmelserna om semestrar och sjukfrånvaro.

Om intjänande och beviljande av semester samt semesterlönen föreskrivs i semesterlagen. Semesterlagen ändrades år 2019. Man har kunnat avtala om fastställandet av semester på ett bättre sätt i kollektivavtalen än i semesterlagen.
Närmare information om vad man har avtalat om semestrar och sjukledigheter finns i kollektivavtalen (på finska).

Om arbetstagaren insjuknar före semestern eller i början av den, ska hen så fort som möjligt be arbetsgivaren om att få flytta semestern samt lämna in en utredning över sin arbetsoförmåga (i första hand ett läkarintyg) om arbetsgivaren begär det. Arbetsgivaren måste då flytta semestern till en senare tidpunkt. Inom den kommunala sektorn räcker det att arbetstagaren lämnar in utredningen till arbetsgivaren så snabbt som möjligt, som en begäran om flyttad semester.

 

Använd källorna ovan för att besvara frågorna nedan:

  1. Hur tjänar man in semester? Vad betyder kvalifikationsår?
  2. När får man ta ut semester? Hur avtalar man om tidpunkten för semestrarna på arbetsplatserna och när måste man meddela arbetstagaren om tidpunkten för hens semester?
  3. Vem är berättigad till semesterpenning? Och vad händer med outtagen semester när anställningsförhållandet upphör?
  4. Ange ett exempel på lönen under sjukledighet inom den offentliga och privata sektorn.
  5. Ta reda på hur frånvaro på grund av sjukdom påverkar praktikperioderna och ersättningen för dem på din läroanstalt.

Endast på finska

Mer information

Mer om semestern: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/semester

Nollautuuko lomakertymä työpaikkaa vaihtaessa? (endast på finska)

Saanko lomani rahana? (endast på finska)

Täältä löydät lisätietoa perhevapaista (på finska): https://www.kela.fi/tyonantajat-perhevapaat

ALLA LEKTIONER

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

Inlärningsuppgifter   Det finländska arbetslivet bygger på lagar, arbets- och tjänstekollektivavtal och arbetsavtal som gäller enskilda anställningar. Lagar som reglerar arbetslivet är bland annat arbetstidslagen, arbetsavtalslagen, lagen om skydd i arbete och...

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

Inlärningsuppgifter   I Finland är social- och hälsoyrkena noggrant reglerade och binds av lagar och olika föreskrifter. I detta avsnitt behandlar vi lagen och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och bekantar oss med juridiken kring...

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt tar vi en närmare titt på arbetsavtalet och vad som avtalas i det. Arbetsavtalet är det viktigaste dokumentet i ditt anställningsförhållande. Glöm inte att alltid kräva det i skriftlig form. Det är lättare att återvända till...

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

Inlärningsuppgifter   Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar om de blir arbetslösa. Du har väl anslutit dig till hälsovårdens arbetslöshetskassa redan under studietiden? Du kan ansluta dig till kassan om du gör vilket som...

6. ARBETSTAGARENS LÖN

6. ARBETSTAGARENS LÖN

Inlärningsuppgifter   Kollektivavtalen garanterar en miniminivå för arbetstagarnas förmåner och löner inom branschen. I arbetsavtal kan man avtala bättre om bland annat lönesättning och andra förmåner jämfört med lagen och kollektivavtalet.   Läs avsnittet...

7. SOM MEDLEM I TEHY

7. SOM MEDLEM I TEHY

Inlärningsuppgifter   Efter att du börjat studera inom branschen ska du ansluta dig som medlem i Tehy. Du får värdefulla förmåner (på finska) med detsamma samt ett försäkringsskydd som är nödvändigt inom branschen. Vi har försäkrat våra studerandemedlemmar även...

SLUTPROV

SLUTPROV

Har du fått ny kunskap?   När du har gått igenom skolningsinnehållet på sidorna har du fått kunskap för att kunna svara på dessa frågor. Du kan med testen kontrollera om du klarar av att svara på frågorna.  Mer information Om någon fråga kändes svår, så...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat