Välj en sida

5. ARBETSTID

Med fungerande arbetstidsarrangemang kan arbetsgivaren främja de anställdas välbefinnande i arbetet, trygga arbetsgivarens behov av tjänster och trygga dragningskraften inom hälsovårdsbranschen. Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs enligt det arbetsavtal som avses i 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001) samt på arbete som utförs på basis av tjänsteförhållande, om inget annat föreskrivs.

Arbetstidsautonomi är en gemensam planering av arbetsskift där varje anställd planerar sina arbetsskift i samarbete med övriga anställda. Planeringen görs inom ramarna för gemensamt överenskomna spelregler och befintliga ramvillkor (bland annat kollektivavtal, arbetstidslagen, lokala avtal och organisationens/enhetens verksamhet). Studera avsnittet om arbetstid på Arbetshälsoinstitutets webbplats och läs rekommendationerna för planering av arbetsskift (på finska). På Tehys webbplats finns ett omfattande informationspaket om frågor angående arbetstid.

 

Inlärningsuppgifter

1) Vad har fastställts om offentligheten för förteckningen över arbetsskift? När ska förteckningen över arbetsskift senast delges de anställda?

2) Vad är en skälig grund till att ensidigt ändra en fastställd förteckning över arbetsskift?

3) Hur avtalar man om övertidsarbete och hur ska det ersättas?

4) Måste en privat arbetsgivare betala kvällstillägg efter klockan 18?

5) Jämför allmän arbetstid och periodarbetstid. Hur ersätts övertidsarbete för dessa arbetstidsformer?

6) Hur ordnas matpausen i de olika arbetstidsformerna? Fundera över om det på din arbetsplats är möjligt att hålla oavbruten matpaus.

  ALLA LEKTIONER

  1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

  1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

  Orientering   Välkommen till webbkursen. Denna webbkurs erbjuder dig ett omfattande informationspaket för chefsarbete inom social- och hälsobranschen samt som stöd för ledarskap. Frågorna leder dig till informationskällorna, som du kan studera på egen hand. Du...

  2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

  2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

  Det finländska arbetslivet grundar sig på lagstiftning, kollektiv- och tjänstekollektivavtal samt arbetsavtal. Finländsk social- och inkomstpolitik grundar sig på ett trepartssystem, där centralorganisationerna och landets regering, som representant för statsmakten,...

  3. LÖNER

  3. LÖNER

  Inlärningsuppgifter   Chefens uppgift är att se till att personalen får adekvat lön. Lönen motiverar och styr de anställda till att uppnå de mål som har satts upp för arbetet. Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen. Chefen ska vara...

  4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

  4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

  Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen befinner sig i ständig förändring. Lösningar för arbetsfördelningen som har planerats för att vara permanenta motsvarar inte längre dagens behov. Arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter bör i dag kunna justeras på...

  6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

  6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

  I det här avsnittet går vi igenom semester- och sjukfrånvarobestämmelserna och nämner familjeledigheterna. På FPA:s webbplats finns information både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I kollektivavtalen finns närmare bestämmelser om semestern jämfört med...

  7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

  7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

  Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att arbetet är säkert och hälsosamt. Arbetsgivaren ansvarar även för arbetarskyddet och för kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön. Den anställda ska å sin sida ta hand om sin och övriga anställdas säkerhet enligt...

  8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

  8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

  Chefens rättigheter och skyldigheter kan granskas ur olika synvinklar. Studera lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559. Den innehåller många olika skyldigheter för alla yrkesutbildade personer inom hälsovården. Arbetsgivarens och...

  9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

  9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

  Ett anställningsförhållande kan upphöra av många olika orsaker. Tehy har på sin webbplats sammanställt ett omfattande informationspaket om olika teman i anknytning till avslutande av anställningsförhållanden.   Inlärningsuppgifter Vilka är arbetsgivarens...

  10. CHEFERNAS TEHY

  10. CHEFERNAS TEHY

  Tehy har många medlemmar som arbetar med ledande uppgifter och chefsuppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.   Tehy erbjuder cheferna: (På finska) Ekonomisk intressebevakning Omfattande juridiska tjänster och rådgivningstjänster Sektionen för tehyitiska...

  SLUTPROV FÖR CHEFER

  SLUTPROV FÖR CHEFER

  Tyvärr det finns endast på finska.Mer information Om någon fråga kändes svår, så hittar du svaret på Tehys internetsidor. På dessa sidor hittar du också mycket annan nyttig information om arbetslivet.FöregåendeHemsidaALLA LEKTIONERKontaktuppgifter Tehy ryVäxel (09)...

  Fråga, kommentera

  0 kommentarer

  Skicka en kommentar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  Kontaktuppgifter

  Tehy ry
  Växel (09) 5422 7000
  fornamn.efternamn@tehy.fi

  www.tehy.fi

  Tehy i sociala medier

  Sivuston tuotanto
  Edita Publishing Oy

  Tehys studerande

  opiskelijat@tehy.fi

  Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
  https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat