7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO

7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO

7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO Työnantajalla on laissa säädetty vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantaja vastaa myös työsuojelutoiminnasta ja työympäristön parantamisesta aiheutuvista kustannuksista. Työntekijän on omalta osaltaan...
8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8. ESIMIESTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tutustu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. Se sisältää paljon erilaisia velvoitteita kaikille terveydenhuoltoalan...
9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Työsuhde voi päättyä monesta eri syystä. Tehy on koonnut sivulleen kattavan tietopaketin erilaisista työsuhteen päättymiseen liittyvistä teemoista.   Oppimistehtävät Mitkä ovat työnantajan työeläkkeeseen liittyvät velvollisuudet? Miten...
10. ESIMIESTEN TEHY

10. ESIMIESTEN TEHY

10. ESIMIESTEN TEHY Tehyssä on paljon jäsenenä sosiaali- ja terveysalan johto- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä   Tehy tarjoaa esimiehille: Taloudellisen edunvalvonnan Kattavat laki- ja neuvontapalvelut Tehyläiset johtajat ja esihenkilöt -jaosto johtamis- ja...
LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE Oletko oppinut uutta? Kun olet käynyt läpi koulutussivuston sisällöt, niin olet saattanut oppia vastaukset myös oheisiin kysymyksiin. Kokeile testistä, ovatko vastaukset hallussa. Lisää aiheesta   Jos jokin kysymys tuntui vaikealta,...