Välj en sida
1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN Orientering   Välkommen till webbkursen. Denna webbkurs erbjuder dig ett omfattande informationspaket för chefsarbete inom social- och hälsobranschen samt som stöd för ledarskap. Frågorna leder dig till informationskällorna, som du...
2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV Det finländska arbetslivet grundar sig på lagstiftning, kollektiv- och tjänstekollektivavtal samt arbetsavtal. Finländsk social- och inkomstpolitik grundar sig på ett trepartssystem, där centralorganisationerna och landets regering, som...
3. LÖNER

3. LÖNER

3. LÖNER Inlärningsuppgifter   Chefens uppgift är att se till att personalen får adekvat lön. Lönen motiverar och styr de anställda till att uppnå de mål som har satts upp för arbetet. Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen. Chefen ska...
4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen befinner sig i ständig förändring. Lösningar för arbetsfördelningen som har planerats för att vara permanenta motsvarar inte längre dagens behov....
5. ARBETSTID

5. ARBETSTID

5. ARBETSTID Med fungerande arbetstidsarrangemang kan arbetsgivaren främja de anställdas välbefinnande i arbetet, trygga arbetsgivarens behov av tjänster och trygga dragningskraften inom hälsovårdsbranschen. Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs enligt det...